Utbildningar

Nedan hittar du information om de företagsutbildningar K-E Konsult erbjuder.


Ritningsläsning

Att kunna läsa av ritningar korrekt är oerhört viktigt. Vi på K-E Konsult lär din personal grunderna i ritningsläsning.

Läs mer


Produktionsteknik

K-E Konsult lär dig och din personal hur ni effektivt kan utveckla och förbättra företagets produktion.

Läs mer


Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning i tillverkningsprocessen är viktigt för att åstadkomma bästa slutresultat. Vi lär er hur det fungerar. Tillverkar ni något till byggindustrin så kan vi hjälpa er med certifiering mot 1090 och 3834.

Läs mer


Svetsbeteckningar

Svetsbeteckningar är viktiga att kunna när man arbetar med svetsarbeten. Anlita oss för att utbilda din personal.

Läs mer


Mätteknik

Mätteknik utbildningen är i första hand en grundläggande utbildning i att lära sig att välja olika mätinstrument beroende vad man ska mäta och vad det är för tolerans på ritningar och andra underlag.

Läs mer


Materiallära 

Materiallära riktar sig i första hand mot metallindustrin, skärande bearbetning och svetsning.

 

Läs mer


Heta arbeten

Vi utbildar och certifierar Heta arbeten mot  brandskyddsföreningen  och   brandfarliga Heta arbeten mot Svebra

Anmälan via e-post eller för mer information ring 072-2232767

Vi genomför även utbildning för tillståndsansvarig för Heta arbeten.

Vid intresse ta kontakt enligt ovan.

Läs mer


Grunder i skärande bearbetning svarv och fräs.

Övriga utbildningar

SSG Entre

Är det någon utbildning du inte hittar, ta kontakt med mig!