Materiallära

Materiallära riktar sig i första hand mot metallindustrin, skärande bearbetning och svetsning.