Mätteknik

Mätteknik utbildningen är i första hand en grundläggande utbildning i att lära sig att välja olika mätinstrument beroende vad man ska mäta och vad det är för tolerans på ritningar och andra underlag.


Mätverktyg som:

  • Talmeter
  • Skjutmått
  • Mikrometer 
  • Mättolkar
  • Ytjämnhetsmätare.