Heta arbeten

Du som ska arbeta eller arbetar med heta arbeten, måste vara certifierad för att få utföra arbeten på tillfälliga arbetsplatser som medför uppvärmning eller gnistbildning vid arbetet. Det gäller kapning med rondell, gasskärning, svetsning, lödning, takläggare och idag även varmluftspistol.

Vi certifierar heta arbetare samt tillståndsansvariga till företag och entreprenörer som jobbar med heta arbeten inom industri och byggbranschen.

Ta gärna kontakt med oss om ni undrar över något.