Svetsbeteckningar

  • Vad säger en svetsbeteckning på en ritning
  • Hur ritar jag in svetsbeteckningar